szukaj napisz do nas facebook

SmartVote
System do internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim i prowadzenia konsultacji społecznych

Głosowanie nad BO i konsultacje społeczne

SmartVote to intuicyjny i prosty w obsłudze system, który służy do internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim, prowadzenia konsultacji społecznych i badań marketingowych. Dzięki SmartVote każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć: niezależnie od wieku, stanu zdrowia i znajomości obsługi Internetu.

 

 

Dla kogo jest SmartVote

Zadaniem SmartVote jest ułatwienie podmiotom realizującym budżety obywatelskie całego procesu- od planowania, zgłaszania projektów, poprzez głosowanie, konsultacje i realizacje budżetu.

Zaletą naszego rozwiązania jest możliwość uzyskania wsparcia na każdym etapie realizacji. Zyskując całkowicie zautomatyzowany proces, otrzymują Państwo również wiedzę jak realizować budżet obywatelski.

Jakie są zalety SmartVote?

 • Prosta obsługa
 • Głosowanie za pomocą komputerów, smartfonów i tabletów
 • Możliwość głosowania w systemie jawnym i niejawnym
 • Wyniki można analizować ogólnie i według określonych kryteriów
 • Dzięki SmartVote głosować może każdy, co zapobiega wykluczeniu społecznemu
 • Ankiety można dowolnie dostosowywać graficznie
 • Oszczędność czasu i zasobów dzięki automatyzacji procesu
 • Ograniczenie błędów i pomyłek występujących przy głosowaniu tradycyjnym
 • Szybka weryfikacja osób uprawnionych do głosowania dzięki numerom PESEL
 • Aktywizacja mieszkańców miasta i lepsza komunikacja urzędu z mieszkańcami
 • Obsługa całego procesu, od zgłaszania projektu, poprzez weryfikację, aż po głosowanie
 • System do głosowania, ale także do prowadzenia konsultacji społecznych i badań marketingowych 

 

SmartVote jest w pełni zgodny z przepisami GIODO dotyczącymi systemów IT i WCAG 2.0 dotyczącymi dostępności treści internetowych  

 

 

 


Jeśli chcesz wiedzieć jak SmartVote może pomóc przy tworzeniu Budżetu Obywatelskiego

System SmartVote posiada kilka modułów, które można wybrać w zależności od potrzeb
Moduł podstawowy

Sondaż lub głosowanie odbywa się w formie elektronicznej. Użytkownik oddaje głos po zalogowaniu się do systemu. 

 

Główne funkcje:

 • Zarządzanie głosami i głosującymi
 • Ustalenie warunków uprawniających do głosowania i procesu ich  weryfikacji
 • Ankiety można tworzyć w graficznym edytorze treści
 • Użytkownik oddaje jeden głos, który może modyfikować do czasu zamknięcia głosowania
 • Można udostępniać wyniki użytkownikom
 • 3 tryby ankiety do wyboru: zamknięta, anonimowa, publiczna.
Moduł wirtualna urna

Elektroniczna forma głosowania tradycyjnego. Głosowanie odbywa się w urzędzie, lub w miejscu wyznaczonym. To idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, lub nie umieją obsługiwać komputera.

Główne funkcje:

 • Głosującego można zweryfikować za pomocą następujących filtrów: PESEL, Imię, Nazwisko, Adres, Data urodzenia. W przypadku braku wyników można dodać głosującego do bazy głosujących
 • Po weryfikacji głosującego następuje akceptacja jego udziału w głosowaniu. Wtedy następuje możliwość oddania głosu
 • Czynność można powtarzać dla dowolnej liczby osób głosujących
Moduł obsługi procesu

Cały proces przyjmowania projektów odbywa się w formie elektronicznej. Użytkownik może zgłosić projekt, a oceniający mogą go ocenić, by później go zaakceptować, lub odrzucić. 

Główne funkcje:

 • System sprawdza kompletność zgłaszanego projektu
 • Komunikacja z mieszkańcami na etapie oceny projektu
 • Publikacja na stronie internetowej projektów zgłoszonych, zaakceptowanych i odrzuconych, wraz z uzasadnieniem.
 • Możliwość przeprowadzania badań statystycznych dla projektów na podstawie analizy PESEL
Moduł integracji źródeł

Głosy z różnych źródeł mogą być połączone w ramach jednego głosowania. Moduł umożliwia połączenie głosów oddanych za pomocą:

 • urn (w formie papierowej),
 • skanów przesłanych mailowo,
 • kart przesłanych listownie.

Po zakończeniu głosowania generowany jest protokół zawierający:

 • ilość głosów, z informacją, z jakich źródeł zostały oddane,
 • ilość głosów oddanych w sposób poprawny
 • projekty, które wygrały głosowanie.
Bezpieczeństwo

SmartVote to  system całkowicie bezpieczny. 

Zabezpieczenia systemu:

 • Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą loginu i unikalnego zaszyfrowanego hasła
 • Zmiana hasła co 30 dni
 • Użytkownik ma dostęp do swoich danych i możliwość ich edycji
 • Czytelnie opisane pola z danymi
 • Przechowywanie danych dotyczących operacji realizowanych w systemie
 • Zabezpieczenie systemu przed złośliwym oprogramowaniem
 • Zabezpieczenie przed włamaniem i raportowanie ataków na system

Skontaktuj się z nami

wypełnij poniższy formularz
NA PODANY ADRES WYŚLEMY LINK DO BEZPŁATNEGO DEMO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SmartMedia Sp z o. o. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). SmartMedia Sp z o. o. informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SmartMedia Sp z o. o. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.