szukaj napisz do nas facebook

Określenie kluczowych
procesów biznesowych

Analiza przed
wdrożeniem

Analiza przedwdrożeniowa to audyt sytuacji wewnątrz organizacji. Pozwala na określenie kluczowych procesów biznesowych związanych z implementowanym rozwiązaniem informatycznym oraz stworzenie zakresu funkcjonalnego wdrożenia. W trakcie analizy określane są cele wdrożenia, jego zakres oraz harmonogram prac.

Analiza może dotyczyć także szczegółów integracji rozwiązania z innymi systemami, czy przygotowania infrastruktury technicznej klienta. Zakres analizy przedwdrożeniowej określany jest indywidualnie dla każdej organizacji.


Typowymi etapami analizy przedwdrożeniowej są:

  • Identyfikacja i opis kluczowych procesów
  • Określenie zakresu wdrożenia
  • Zdefiniowanie celów wdrożenia
  • Ustalenie harmonogramu prac
  • Ocena infrastruktury technicznej klienta


Masz Pytania? Z przyjemnością odpowiemy! 58 320 57 34