szukaj napisz do nas facebook
Sprawdź nowości w programie STOCK

Nowy mechanizm tworzenia dokumentów

Wymiana mechanizmu konfiguracji i tworzenia dokumentów na nowy oparty o dokumenty Microsoft Word.

Do wersji 3.07 dokumenty konfigurowane były za pomocą graficznego narzędzia, które umożliwiało ustawienie pozycji pól na dokumencie. Szata graficzna dokumentu, jego nagłówki i stopki, a także złożone elementy takie jak tabelki z elementami, poleceniami księgowania lub podpisami były stałe i użytkownik nie mógł ich samodzielnie edytować. Dodatkowo nie wszystkie dostępne w systemie dokumenty były objęte konfiguratorem, więc części dokumentów nie można było edytować. Do każdej operacji były przypisane tylko określone szablony dokumentu, więc nie można było utworzyć dodatkowych własnych dokumentów.

W wersji 3.07 całkowicie został wymieniony mechanizm tworzenia dokumentów, oczywiście zachowując kompatybilność z utworzonymi już dokumentami. Nowy mechanizm opiera się na szablonach tworzonych w programie Microsoft Word. Dzięki temu w szablonach można wykorzystywać wszystkie możliwości jakie daje MS Word: utworzyć dowolny wygląd dokumentu ze stylami, tabelami, kolorami, pogrubieniami i wylistowaniami, ustawić własne nagłówki i stopki, użyć elementów graficznych jak logo organizacji lub oznaczenia wymagane przez UE. Można nawet używać funkcji i makr programu MS Word.

Informacje uzupełniane w szablonie przez system wstawia się w postaci prostych „tagów”, w miejsce których wprowadzane są dane w finalnym dokumencie. Na danych umieszczanych w szablonie można wykonywać podstawowe operacje (dodawania, konwersji, formatowania). Tagi zawierają wszystkie informacje o danych wykonywanej operacji, danych składników biorących udział w operacji, danych elementów, zestawów i składników powiązanych z tymi składnikami, danych z amortyzacji i dekretacji. Pozwoli to na pełną dowolność tworzenia dokumentów. Cały mechanizm jest zgodny z dokumentami tworzonymi w programie OpenOffice i innymi obsługującymi poprawnie format DOCX.

Nowe dokumenty zostały przypisane do każdej operacji w systemie, teraz już wszystkie operacje mogą mieć dokument dostosowany do potrzeb organizacji. Do każdej operacji użytkownik może również dodawać nowe dodatkowe wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji różnych celów organizacji. Nowe dokumenty umożliwiają zarządzanie szablonami zarówno dokumentów dla pojedynczego składnika jak również tzw. wielopozycyjne, tworzone dla wielu składników jednocześnie.

Wprowadzenie nowych dokumentów spowodowało podział dokumentów tworzonych w systemie na dwa rodzaje: dokumenty i wydruki/raporty. Dokumenty to właśnie opisywane dokumenty tworzone z szablonów MS Word, natomiast wydruki to raporty generowane na bieżąco, z ewidencji składników majątku lub z inwentaryzacji, konfigurowane tak jak do tej pory za pomocą konfiguratora wydruków. Najlepiej podział ten jest widoczny w inwentaryzacji gdzie od wersji 3.07 przy zakończeniu inwentaryzacji tworzą się dokumenty wg szablonów, jak również na bieżąco można tworzyć raporty z list składników podlegających inwentaryzacji.

Wraz z nowymi dokumentami wymieniony został panel zarządzania konfiguracją dokumentów. W jednym widoku połączone zostały dotychczasowe panele konfiguracji systemu „Konfiguracja dokumentów”, „Konfiguracja szablonów dokumentów”, „Konfiguracja numerów dokumentów” oraz panel konfiguracji użytkownika „Szablony dokumentów”.

STOCK na urządzenia mobilne z systemem Android
STOCK Mobile Standard for Android
Czytaj więcej
Nowe metody amortyzacji
Nowe metody amortyzacji
Czytaj więcej
Zmiany w przepisach od 2017 roku
Zmiany w przepisach obszarze zarządzania majątkiem dotyczyć będą nowej klasyfikacji ŚT, potrzeby tworzenia JPK dla magazynów oraz zmienione zostają…
Czytaj więcej
Masz Pytania? Z przyjemnością odpowiemy! 58 320 57 34